2020

 • 78. A General Descriptor ΔE Enables the Quantitative Development of Luminescent Materials Based on Photoinduced Electron Transfer

  Weijie Chi, Jie Chen, Wenjuan Liu, Chao Wang, Qingkai Qi, Qinglong Qiao, Tee Meng Tan, Kangming Xiong, Xiao Liu, Keegan Kang, Young-Tae Chang*, Zhaochao Xu*, Xiaogang Liu*

  J. Am. Chem. Soc.2020, 10.1021/, jacs.0c01473.

  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c01473#

 • 77. Quantitative Design of Bright Fluorophores and AIEgens via the Accurate Prediction of Twisted Intramolecular Charge Transfer (TICT)

  Chao Wang, Qinglong Qiao, Weijie Chi, Jie Chen, Wenjuan Liu, Davin Tan, Scott McKechnie, Da Lyu, Xiaofang Jiang, Wei Zhou, Ning Xu, Qisheng Zhang, Zhaochao Xu* and Xiaogang Liu*

  Angew. Chem. Int. Ed.2020, 10.1002/anie, 201916357.

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201916357

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Before 2011

© 2019 Dalian Institute of Chemical Physics, CAS 

Molecular Probes & Fluorescence Imaging Group

All rights reserved.

Zhaochao Xu

Professer

457 Zhongshan Road, Dalian. 116023, P. R. China

Phone: + 86- 041184379648

Emai: zcxu@dicp.ac.cn