2020

 • 90. Fluorescent antibiotics for real-time tracking of pathogenic bacteria.

  Lu Miao, Weiwei Liu, Qinglong Qiao, Xiaolian Li* and Zhaochao Xu*

  J. Pharm. Anal. 2020, 10, 444- 451.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095177920310595?via%3Dihub

 • 89. Descriptor ΔGC‐O enables the quantitative design of spontaneously blinking rhodamines for live‐cell super‐resolution imaging.

  Weijie Chi, # Qinglong Qiao, # Chao Wang, Jiazhu Zheng, Wei Zhou, Ning Xu, Xia Wu, Xiao Jiang, Davin Tan, Zhaochao Xu* and Xiaogang Liu*

  Angew. Chem. Int. Ed 2020, 59(45), 20215- 20223.

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202010169

 • 88. Multi-factors regulate the spirocyclization equilibrium of Si- rhodamines.

  Fei Deng, Qinglong Qiao, Jin Li, Wenting Yin, Lu Miao, Xiaogang Liu* and Zhaochao Xu*

  J. Phys. Chem. B 2020, 124, 7467- 7474.

  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcb.0c05642

 • 87.Water‐induced structural dynamic process in molecular sieve under mild hydrothermal conditions: a novel ship‐in‐bottle strategy for acidity identification and catalyst modification.

  Tantan Sun, Shutao Xu, Dong Xiao, Zhiqiang Liu, Guangchao Li, Anmin Zheng, Wenjuan Liu, Zhaochao Xu, Yi Cao, Qiang Guo, Nan Wang, Yingxu Wei, Zhongmin Liu*

  Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 20672- 20681.

  https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202009648

 • 86. Molecular origins of photoinduced backward intramolecular charge transfer.

  Mengyao Hao, Weijie Chi, Chao Wang, Zhaochao Xu*, Zesheng Li*, and Xiaogang Liu*

  J. Phys. Chem. C 2020, 124, 16820- 16826.

  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jpcc.0c04218?source=chemport

 • 85. Imaging spatiotemporal evolution of molecules and active sites in zeolite catalyst during methanol-to-olefins reaction.

  Mingbin Gao, Hua Li, Wenjuan Liu, Zhaochao Xu, Shichao Peng, Miao Yang, Mao Ye* and Zhongmin Liu*

  Nat. Commun. 2020, 11, 3641.

  https://www.nature.com/articles/s41467-020-17355-6

 • 84. 3D Flexible, Conductive, and Recyclable Ti3C2Tx MXene-Melamine Foam for High-Areal-Capacity and Long-Lifetime Alkali-Metal Anode

  Haodong Shi, Meng Yue, Chuanfang John Zhang, Yanfeng Dong, Pengfei Lu, Shuanghao Zheng, Huijuan Huang, Jie Chen, Pengchao Wen, Zhaochao Xu, Qiong Zheng*, Xianfeng Li, Yan Yu*, and Zhongshuai Wu*

  ACS Nano 2020, 14(7), 8678- 8688.

  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03042

 • 83. Direct observation of intramolecular coplanarity regulated polymorph emission of a tetraphenylethene derivative

  Qingkai Qi*, Shan Jiang, Qinglong Qiao, Jinbei Wei, Bin Xu, Xiaocun Lu, Zhaochao Xu*, Wenjing Tian*

  Chin. Chem. Lett. 2020, 31, 2985- 2987.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001841720303296?via%3Dihub=

 • 82. Long-term super-resolution imaging of mitochondrial dynamics

  Xiaolian Li#, Jiazhu Zheng#, WenjuanLiu#, Qinglong Qiao*, Jie Chen, Wei Zhou, Zhaochao Xu*

  Chin. Chem. Lett. 2020, 31, 2937- 2940.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001841720303284?via%3Dihub=

 • 81. Systematic study of synthesizing various heteroatom-substituted rhodamines from diaryl ether analogues

  Fei Deng, Limin Liu*, Wei Huang, Chunfang Huang, Qinglong Qiao*, Zhaochao Xu*

  Spectrochim. Acta A 2020, 240, 118466.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142520304443

 • 80. A General Descriptor ΔE Enables the Quantitative Development of Luminescent Materials Based on Photoinduced Electron Transfer

  Weijie Chi#, Jie Chen#, Wenjuan Liu#, Chao Wang, Qingkai Qi, Qinglong Qiao, Tee Meng Tan, Kangming Xiong, Xiao Liu, Keegan Kang, Young-Tae Chang*, Zhaochao Xu*, Xiaogang Liu*

  J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 6777- 6785.

  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c01473#

 • 79. Quantitative Design of Bright Fluorophores and AIEgens via the Accurate Prediction of Twisted Intramolecular Charge Transfer (TICT)

  Chao Wang#, Qinglong Qiao#, Weijie Chi, Jie Chen, Wenjuan Liu, Davin Tan, Scott McKechnie, Da Lyu, Xiaofang Jiang, Wei Zhou, Ning Xu, Qisheng Zhang, Zhaochao Xu* and Xiaogang Liu*

  Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59(25), 10160- 10172.

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201916357

 • 78. Molecular Mechanism of Viscosity Sensitivity in BODIPY Rotors and Application to Motion-Based Fluorescent Sensors

  Xiao Liu, Weijie Chi, Qinglong Qiao, Siddhant V. Kokate, Eduardo Peña Cabrera, Zhaochao Xu, Xiaogang Liu*, Young-Tae Chang*

  ACS Sens 2020, 5(3), 731- 739.

  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.9b01951

 • 77. A Unified Push–Pull Model for Understanding the Ring-Opening Mechanism of Rhodamine Dyes

  Weijie Chi, Qingkai Qi, Richmond Lee, Zhaochao Xu*, Xiaogang Liu*

  J. Phys. Chem. C 2020, 124, 3793- 3801.

  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.9b11673?source=chemport

© 2019 Dalian Institute of Chemical Physics, CAS 

Molecular Probes & Fluorescence Imaging Group

All rights reserved. 辽ICP备05000861号

Zhaochao Xu

Professer

457 Zhongshan Road, Dalian. 116023, P. R. China

Phone: + 86- 041184379648

Emai: zcxu@dicp.ac.cn